Zaručujeme kvalitu lektorů a moderní metodiku výuky

Jazyková škola Lingua Sandy dodržuje standardy asociace AJŠ

Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením, kde musí prokázat své vzdělání, lektorské schopnosti, perfektní znalost vyučovaného jazyka, dále musí být vstřícní a přátelští ke svým studentům. Vzhledem k tomu, že jsme již několik let členy Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ – musí jejich vzdělání odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace.

Čeští i zahraniční lektoři

Čeští lektoři jsou nevhodnější pro začátečníky a mírně pokročilé, kdy je třeba podrobně a řádně vysvětlit gramatiku a také gramatické záludnosti vyučovaného jazyka tak, aby si studenti co nejdříve osvojili základy vyučovaného jazyka.

Rodilí lektoři jsou vhodní pro střední a vyšší pokročilost – rozvíjí svým studentům již nabytou slovní zásobu, učí je časté a v praxi hodně používané slovní obraty a také mají velký význam pro poslech a fixaci správné výslovnosti.

Pečlivý dohled nad kvalitou výuky

Na kvalitu lektorů a také kvalitu výuky průběžně dohlíží přední český metodik z Karlovy Univerzity včetně našich specialistů na výuku. Kvalita lektorů je také pravidelně kontrolována hospitacemi a dotazníky spokojenosti s výukou. Zadavatel má právo kdykoliv vlastními silami kontrolovat kvalitu prováděné výuky formou nahlášených i nenahlášených hospitací. Při ev. vzniku problémové situace škola nabízí vždy nezávislou třetí stranu na posouzení kvality výuky.

Pravidelné kontrolní testy

Pravidelnými testy se prověřuje plnění dílčích cílů ve výuce. Pokud dojde ke zpomalování tempa výuky je skupině a zadavateli nabídnuto jiné alternativní řešení. Průběžná kontrola nabitých vědomostí je nedílnou součástí výuky. Alespoň 1x  za 2 měsíce se vypracovávají větší kontrolní testy.

Závěrečné testy

Po absolvování závěrečných testů všech posluchačů vypracuje agentura hodnocené celé zakázky s doporučením dalších postupů v oblasti další jazykové výuky. Po absolvování dohodnutého počtu výukových hodin vykonají studenti závěrečný test, který je v souladu se zadáním smlouvy na výuku a v dané úrovni je srovnatelný s příslušnou mezinárodně uznávanou i certifikovanou zkouškou. Má tedy tyto části: psaní, čtení, poslech, konverzaci a orientaci v odpovídající  gramatice. Na základě těchto testů získá každý student hodnocení, doporučení pro další studium a úspěšní studenti doklad o absolvování kurzu dle úrovně podle Evropského referenčního rámce.

Hodnocení

Po absolvování závěrečných testů všech studentů škola vypracuje hodnocení celé objednávky s doporučením dalších postupů v oblasti jazykové přípravy.


Metodika výuky

Zastáváme názor, že při výuce jazyků je vhodné kombinovat více různých metod a to především z důvodů různých osobních dispozic studentů. Každý z nich upřednostňuje jiný styl učení a každý má různé jazykové schopnosti a dovednosti. I proto se snažíme, pokud nám to situace dovoluje, metody střídat a kombinovat.  Základem však jsou tyto metody:

Komunikační metoda – tzv. efekt „aha“

Jde o komunikativní a přímou výukovou metodu, založenou na komunikaci ve vyučovaném jazyce. Český jazyk se omezí na minimum. Tato metoda tak vede studenta k aktivnímu přemýšlení a nacházení pravých významů slov bez použití slovníku, čímž je navozena reálná situace cizího jazykového prostředí. Funguje  zde i tzv. efekt „aha“ – v případě, že student přijde na správné řešení bez pomoci, je větší pravděpodobnost, že si je zapamatuje.

Metoda drilu

Zakládá se především na opakování a zautomatizování vazeb. Cílem je navyknout studenty na určité jazykové konstrukce, které jsou ve větší míře případů odlišné od českých konstrukcí. Většinou opakuje společně a nahlas celá skupina studentů. Nový gramatický jev se takovým opakováním stane reflexem. Při této metodě je důležité zautomatizované vazby následně začlenit do konverzace a od studentů vyžadovat jejich aktivní užití.

Komunikativní metoda

V jazykových kurzech naší školy je výuka založena především na komunikativním přístupu.  Systematickým způsobem se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu. Lektoři výuku mnohdy doplňují aktuálními materiály (např. články z denního tisku na aktuální dění), ale i doplňkovými materiály na upevnění a další procvičení probíraného učiva. V závislosti na zvolené časové dotaci (2h týdně, 4h týdně) studium v Lingua Sandy umožňuje frekventantům  celkové zdokonalení znalostí cizího jazyka, konsolidaci poznatků, ale i rozšíření slovní zásoby a gramatiky.


Jazykové zkoušky

Již od roku 1991 připravujeme naše studenty na různé mezinárodní jazykové zkoušky. Naši studenti vykazují vysokou úspěšnost složení zkoušek.

V současné době je největší zájem o tyto zkoušky:

  • Anglický jazyk – Cambridgeské zkoušky – KET, PET, FCE a CAE, TOEIC – obchodní angličtina
  • Německý jazyk – Goethe Zertifikat
  • Španělský jazyk – DELE
  • Francouzský jazyk – DALF

Při přípravě a zajištění zkoušek dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými jazykovými organizacemi jako je British Council, Goethe Institut, Instituto Cervantes a Institut Francais.

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář