Ochrana osobních údajů – GPDR

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

LINGUA SANDY s.r.o. se sídlem na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, IČO: 27397807, DIČ: CZ27397807 telefonický kontakt: +420 224 816 269 e-mailový kontakt: info@lingua-sandy.cz (dále jen „Správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informuje, že:

Vámi poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy, bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů z právního důvodu plnění evidenčních a dalších povinností vyplývajících z předpisů v oblasti vzdělávání a poskytnutých kurzů nebo služeb.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání sjednaných kurzů nebo dalších poskytnutých služeb a následně uloženy po dobu stanovenou právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebudou Správcem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům Správce, jenž mu poskytují služby související s uzavřením a plněním poskytnuté služby a plněním souvisejících právních povinností (vzdělávací služby, účetní služby, právní služby, atd.) a příslušným orgánům veřejné moci v rámci výkonu jejich působnosti.

Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat e-mailem, osobně nebo zasláním dopisu na shora uvedenou kontaktní adresu Správce.

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář