Firemní jazykové kurzy Firemní výuka jazyků, jazyková škola, jazykové kurzy...

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY je členem Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a jejich vzdělání musí odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

Jazykové kurzy pro firmy a organizace

Jazyková škola Lingua Sandy zajišťuje výuku jazykových kurzů pro firmy a organizace přímo v prostorách zákazníka nebo ve vlastních učebnách již od roku 1991. Jsme členy Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržujeme kodex kvality a efektivitu jazykového vzdělávání.

Firemní kurzy zajišťujeme pro zaměstnance i top management tuzemských a zahraničních firem, organizací, státních institucí atd.  Zajistíme pro Vás jak kurzy obecného jazyka, tak i kurzy s odborným zaměřením  - angličtina pro EU, právo, obchod, finance, cizí jazyk pro realitní makléře, cestovní agentury, burzovní makléře, lékaře a zdravotní sestry, hotely, restaurace, cestovní ruch, call centra atd.

Nabízíme firemní jazykové kurzy pro všechny jazykové úrovně, od začátečníků až pro uchazeče o mezinárodně uznávané zkoušky - KET, PET, FCE, CAE, ZD, Zertifikat B3, Zertifikat C1 apod.

Moderní a efektivní způsob výuky cizích jazyků!

Vyučujeme podle moderních českých a zahraničních učebnic. Prosazujeme orientaci na praktickou stránku používání jazyka, aniž bychom slevovali z nároku na jeho znalost. Získané jazykové dovednosti se prostřednictvím cvičení, komunikačních situací a dalších aktivit ihned převádějí do praxe. Výuky se studenti účastní aktivním způsobem a rozvíjí si základní schopnosti - poslech, psaní, čtení a mluvený projev.

Na požádání povedeme evidenci o docházce účastníků jazykových kurzů.

E-learning zdarma

S ohledem na současné nejnovější trendy ve výuce jazyků, nové pedagogické postupy a požadavky našich studentů jsme vyvinuli náš vlastní koncept e-learningové výuky angličtiny, který je velkým přínosem pro všechny naše studenty angličtiny.

Tento doplněk výuky je pro všechny naše studenty - v kurzech pro veřejnost, ve firemní  i individuální výuce ZDARMA.

Nepřizpůsobujte se nám, my se přizpůsobíme Vám!

Harmonogram firemních jazykových kurzů je čistě individuální. Řekněte nám své časové možnosti a my Vám navrhneme ideální strukturu a rozvrh výuky. Délka jedné vyučovací hodiny je 60 nebo 90 minut.

Výuka zcela na míru - dle výsledku jazykového auditu - jak písemného, tak ústního. Na základě individuálních potřeb jednotlivých studentů bude připraven studijní plán přesně na míru tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním.

Navržený učební program je možné v průběhu výuky měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám studentům. Po absolvování výuky obecného jazyka je např. možné přeorientovat kurz na specializaci podle oboru Vaší společnosti.

Firemní výuku jazyků objednávejte kdykoliv po celý rok!


Bezkonkurenčí kvalita výuky cizích jazyků

Výuka jazyků je pod kontrolou do posledního detailu!

Koordinátor jazykových kurzů spolupracuje s lektory, kontroluje výuku z hlediska kvality, vyhodnocuje s lektory průběžné progress testy studentů a sleduje zajištění plánu výuky pro jednotlivé skupiny. Pokud zaměření Vaši společnosti vyžaduje specifickou slovní zásobu, na požádání zajistíme potřebné učebnice.

Zaměstnáváme zkušené a kvalifikované lektory!

Zaměstnáváme kvalifikované české i zahraniční lektory, kteří absolvovali dlouhodobé studijní stáže v zahraničí. Lektoři zároveň disponují odpovídající praxí ve výuce jazyků.

Nabízíme zcela individuální přístup - po celou dobu výuky se o Vás bude starat vybraný odborník na firemní jazykovou výuku včetně předního českého didaktika z Karlovy Univerzity, který dohlíží na kvalitu výuky a průběh pokroku u jednotlivých studentů.


Jazykový audit pro zajištění skvělých výsledků

Detailní plán osnovy je garance efektivní výuky!

Po podpisu smlouvy o zajištění výuky provedeme vstupní jazykový audit. Výsledkem jazykového auditu je rozřazení studentů do skupin podle aktuálních znalostí jazyka. Na základě auditu vypracujeme plán osnovy výuky pro každou ze skupin, zvolíme zaměření jazykových kurzů a navrhneme vhodné učební materiály.

Jazykový audit zajistí efektivní využití vložených prostředků!

Jazykový audit se skládá ze dvou částí. Nejprve předložíme studentům rozřazovací test, který je zařadí do příslušné skupiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Druhá, ústní část rozřazovacího testu spočívá v kladení otázek lektorem. V obou  testech se nehodnotí gramatická přesnost, ale schopnost plynulé komunikace v cizím jazyce.

Progress test - kontrola kvality jazykového kurzu

Kvalitní výuka je postavena na vzájemné spolupráci!

V průběhu výuky předkládáme studentům tzv. progress testy.Tyto testy efektivně zjišťují, nakolik studenti zvládli probíranou látku a současně fungují i jako zpětná kontrola kvality výuky. Dávají lektorům i studentům přesný přehled o dosažených výsledcích. Průběžně pak hodnotíme pokrok studentů, jejich docházku, spokojenost s výukou a také lektory. Náš didaktik kontroluje i kvalitu výuky.


Certifikát - osvědčení o znalosti cizího jazyka

Osvědčení dle Evropského referenčního rámce pro jazyky!

Po absolvování každého firemního jazykového kurzu připravíme závěrečné testování, vypracujeme hodnocení studentů, vystavíme studentům certifikáty na dosaženou úroveň podle Evropského referenčního rámce. 


Firemní jazykové kurzy, typické zaměření

Dle Vašich požadavků a oboru vypracujeme strukturu a program pro firemní výuku jazyků. Mezi nejčastěji poptávané firemní jazykové kurzy patří např.:

 • jazyk obchodní, finanční, právní
 • cizí jazyk pro realitní makléře
 • cizí jazyk pro burzovní makléře
 • cizí jazyk pro cestovní agentury
 • cizí jazyk pro lékaře a zdravotní sestry
 • cizí jazyk pro hotely, restaurace a cestovní ruch
 • cizí jazyk pro stavaře
 • cizí jazyk pro call centra
 • cizí jazyk pro vedoucí pracovníky
 • výuka počítačové terminologie
 • příprava na státnicové zkoušky
 • příprava na mezinárodně uznávané zkoušky

Firemní jazykové kurzy, ceník

Příznivé a individuální ceny firemních jazykových kurzů!

Cena výuky jazyků ve firmách se sjednává individuální dohodou. Konkrétní částka je stanovena dle rozsahu, formy a intenzity výuky. Při nutnosti dojíždění na větší vzdálenosti započítáváme také náklady na dopravu.

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář