RUŠTINA - HISTORIE A SOUČASNOST RUŠTINY.Ruština Praha, výuka ruštiny, kurzy ruštiny Praha, firemní jazykové kurzy ruštiny

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY je členem Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a jejich vzdělání musí odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

RUŠTINA - ZÁKLADNÍ FAKTA

Ruština je nejpoužívanější slovanský jazyk. Počet lidí hovořících ruštinou je 150 mil. v Rusku, bývalých republikách Sovětského svazu, Mongolsku, Finsku, Izraeli a Číně. Pro svůj politický význam je ruština jedním ze šesti úředních jazyků Organizace spojených národů.


Ruština se píše cyrilicí a ruská abeceda se nazývá azbuka. Ruština má 6 pádů a slovesa se v ruštině časují podobně jako v českém jazyce. Ruština má dva základní druhy časování. V prvním časování převládají koncovky s písmenem "a", v druhém převládají koncovky s písmenem "i". Dále v ruštině existují další typy časování. Spisovná ruština nevypouští podmět, na jeho místě musí být alespoň osobní zájmeno. Ruština má pohyblivý přízvuk, to znamená, že může být na jakékoliv slabice. Zajímavostí ruštiny je používání měkkého a tvrdého znaku.


RUŠTINA, Z HISTORIE JAZYKA

Od 10. století se na ruském území spolu s křesťanstvím šířila církevní slovanština, která se stala úředním a spisovným jazykem. Lidovým jazykem byla ruština, která se používala v mluvená podobě a objevovala se v kronikách. Vliv církevní slovanštiny postupně slábl od 17. století, kdy stoupal význam Moskvy a prosazoval se jazyk z jejího okolí - ruština. Na začátku 18. století došlo k reformě spisovné ruštiny, včetně úpravy cyrilice na tzv. graždanku. Velký význam pro rozvoj ruštiny měla díla klasické ruské literatury vzniklá v 19. století. V roce 1917 došlo k pravopisné reformě ruštiny, která zjednodušila písmo.


Ruština dosáhla největšího rozšíření v období carského Ruska, kdy se také stala úředním jazykem. Pomocí ruštiny se tak začali dorozumívat lidé žijící na obrovské rozloze východní Evropy a severní Asie. Ruštinu také používali významné mluvící menšiny mimo tyto zeměpisné oblasti.


V období Sovětského svazu a studené války byla ruština hlavním jazykem zemí Varšavské smlouvy a RVHP. V řadě zemí východního bloku se ruština povinně vyučovala na školách. V bývalém Československu, kde byla ruština také povinným maturitním předmětem, tomu tak bylo až do roku 1990. Ruština je v dnešní době celosvětově nejčastěji voleným slovanským jazykem, který studují lidé každého věku jako cizí jazyk.

 aktuálně vypsané jazykové kurzy ruštiny

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář