S ohledem na nařízení vlády rušíme v týdnu od 16.3. do 1.4. všechny jazykové kurzy včetně pomaturitního studia. Výuka bude nahrazena. Děkujeme za pochopení.

Pomaturitní studium španělštiny v Praze Pomaturitní studium Praha, španělština, jazykové kurzy

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY je členem Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a jejich vzdělání musí odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

Přečtěte si více o celkové metodice a výhodách pomaturitního studia


Jednoleté intenzivní pomaturitní studium španělštiny na základě vyhlášky č. 19/2014 Sb. MŠMT ČR.

Pomaturitní studium španělštiny, jazykové kurzy

Potřebujete si efektivně zdokonalit znalosti španělštiny? Pomaturitní studium španělštiny v rozsahu dvacet vyučovacích hodin týdně rozšíří vaší slovní zásobu, zlepší gramatiku a připraví vás na snadnou komunikaci v cizím jazyce. Pomaturitní jazykové kurzy španělštiny jsou vedeny dle evropských jazykových standardů se zaměřením na moderní a komunikativní způsob výuky.

Pomaturitní studium španělštiny studentům, kteří v aktuálním roce vykonali maturitní zkoušku ze všech předmětů, ponechává statut studenta se všemi jeho výhodami. Po absolvování pomaturitního jazykového kurzu španělštiny studenti obdrží certifikát o úrovni znalosti jazyka dle společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

 • Do studia přijímáme jak čerstvé maturanty z roku 2020, tak dřívější absolventy středních škol, zájemce z veřejnosti a nově také zájemce bez maturity.

Akce pro pomaturitní studium španělštiny

Pomaturitní studium španělštiny plus ZDARMA možnost studia 2 doplňkových jazyků.

Angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština, arabština, čínština, japonština,  korejština, švédština, norština, dánština, finština,  nizozemština, novořečtina, turečtina, maďarština, polština, chorvatština, perština, hindština, urdština, vietnamština, atd.


Učební materiály pro pomaturitní studium španělštiny

Následující učební materiály byly pečlivě vybrány tak, aby pomaturitní studium španělštiny bylo efektivní, motivující a zejména aby vedlo ke splnění vytyčených cílů:

Pomaturitní studium španělštiny v LINGUA SANDY /20 výukových hod.týdně/

Začátečníci, falešní začátečníci

Úroveň A1

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu:

 • J.DUBSKÝ A KOL. Moderní učebnice španělštiny /SNTL/
 • SUEŃA I - Libro Del Alumno de Collectif

Doporučená literatura k rozšiřujícímu samostudiu:

 • L. Prokopová - Španělština pro samouky
 • Manual de conversación espaňola

Úroveň A2

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu:

 • J.DUBSKÝ A KOL. Moderní učebnice španělštiny /SNTL/
 • SUEŃA I - Libro Del Alumno de Collectif

Doporučená literatura k rozšiřujícímu samostudiu:

 • L. Prokopová - Španělština pro samouky
 • Manual de conversación espaňola

Úroveň B1 (dříve Inicial)

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu:

 • J.DUBSKÝ A KOL. Moderní učebnice španělštiny /SNTL/
 • SUEŃA 2 - Libro del alumno

Doporučená literatura k rozšiřujícímu samostudiu:

 • L. Prokopová - Španělština pro samouky
 • Manual de conversación espaňola

Úroveň B2 (dříve Intermedio)

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu:

 • J.DUBSKÝ A KOL. Moderní učebnice španělštiny /SNTL/
 • SUEŃA 2 - Libro del alumno

Doporučená literatura k rozšiřujícímu samostudiu:

 • NUEVO VEN 2
 • El mundo hispánico
 • Manual de conversación espaňola
 • Španělština v testech s gramatickým minimem

Pomaturitní studium španělštiny - školné

Školné za hlavní jazyk můžete uhradit najednou, nebo v několika splátkách.

Nabízíme Vám velmi intenzivní jazykové studium (výuka od 9.40 - 13.00) s přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky DELE.

Standardní roční výše školného činí 25 990,- Kč.

Studujte u nás již za 19 990,- Kč na celý školní rok 2020/2021. Akční slevu 6 000,- Kč obdržíte při přihlášení – závazné registraci do 30.4.2020 a složení zálohy ve výši Kč 7000,-.

Když přivedete kamaráda nebo kamarádku, obdržíte oba slevu 1 000,- Kč.

Neváhejte se urychleně zapsat, máte samozřejmě možnost vrácení školného dle smlouvy v případě dodatečného přijetí na státní VŠ.

 • Možnost uhradit školné ve splátkách.
 • Možnost získání studentského ubytování od 3 800,- Kč.

V případě získání statutu studenta budete mít tyto výhody:

 • Zdravotní pojištění hrazené státem - v hodnotě cca 13 tis. Kč
 • Sleva na dani z příjmu fyzických osob - v hodnotě cca 4 tis. Kč
 • Zajištění ISIC karty - sleva na dopravu, při nákupu odborné literatury, při různých vstupech.

Další informace k pomaturitnímu studiu španělštiny:

 • V případě, že si máte zájem u nás rezervovat místo v pomaturitním jazykovém kurzu španělštiny /hlásíte se na VŠ/, můžete si jej rezervovat prostřednictvím složení zálohy ve výši Kč 7 000,-, tato záloha Vám bude odečtena od školného. Pokud budete přijati na VŠ, vrátíme Vám zaplacenou zálohu dle smlouvy.
 • Studenti, kteří budou pokračovat v pomaturitním studiu jazyků i v následujícím roce, obdrží učebnice na celý školní rok v pokračujícím kurzu zdarma. 
 • Poplatek za mezinárodní zkoušku není zahrnut v ceně školného.

Rezervujte si své místo v pomaturitních jazykových kurzech

Veškeré zápisy a testy probíhají v JŠ LINGUA SANDY, Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha l, 6. patro, č. dveří 607, po až čt
13.00 – 18.30 hodin.


Přečtěte si více o celkové metodice a výhodách pomaturitního studia

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

224 816 269 | 777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář