S ohledem na nařízení vlády rušíme v týdnu od 16.3. do 1.4. všechny jazykové kurzy včetně pomaturitního studia. Výuka bude nahrazena. Děkujeme za pochopení.

Pomaturitní studium němčiny, jazykové kurzy

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY je členem Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a jejich vzdělání musí odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

Jednoleté intenzivní pomaturitní studium němčiny na základě vyhlášky MŠMT č.19/2014 Sb. ČR.

Pomaturitní studium němčiny, jazykové kurzy

Potřebujete si efektivně zdokonalit znalosti němčiny? Pomaturitní studium němčiny v rozsahu dvacet vyučovacích hodin týdně rozšíří vaší slovní zásobu, zlepší gramatiku a připraví vás na snadnou komunikaci v cizím jazyce. Pomaturitní jazykové kurzy němčiny jsou vedeny dle evropských jazykových standardů se zaměřením na moderní a komunikativní způsob výuky.

Pomaturitní studium němčiny studentům, kteří v aktuálním roce vykonali maturitní zkoušku ze všech předmětů, ponechává statut studenta se všemi jeho výhodami. Po absolvování pomaturitního jazykového kurzu němčiny studenti obdrží certifikát o úrovni znalosti jazyka dle společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

  • Do studia přijímáme jak čerstvé maturanty z roku 2020, tak dřívější absolventy středních škol, zájemce z veřejnosti a nově také zájemce bez maturity.

Akce pro pomaturitní studium němčiny

Pomaturitní studium němčiny plus ZDARMA možnost studia 2 doplňkových jazyků.

Angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština, arabština, čínština, japonština,  korejština, švédština, norština, dánština, finština,  nizozemština, novořečtina, turečtina, maďarština, polština, chorvatština, perština, hindština, urdština, vietnamština,  atd.


Učební materiály pro pomaturitní studium němčiny

Následující učební materiály byly pečlivě vybrány tak, aby pomaturitní studium němčiny bylo efektivní, motivující a zejména aby vedlo ke splnění vytyčených cílů:

Pomaturitní studium němčiny v LINGUA SANDY /20 výukových hodin

Úroveň B1

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu:

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B1

Helbig G., Leitfaden der deutschen Grammatik

 

Úroveň B2

Studijní literatura pro práci v kurzu a domácí přípravu

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2

Helbig G., Leitfaden der deutschen Grammatik

Pomaturitní studium němčiny - školné

Školné za hlavní jazyk můžete uhradit najednou, nebo v několika splátkách.

Nabízíme Vám velmi intenzivní jazykové studium (výuka od 9.40 - 13.00) s přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky „ZERTIFIKAT“.

Standardní roční výše školného činí 25 990,- Kč.

Studujte u nás již za 19 990,- Kč na celý školní rok 2020/2021. Akční slevu 6 000,- Kč obdržíte při přihlášení – závazné registraci do 30.4.2020 a složení zálohy ve výši Kč 7000,-.

Když přivedete kamaráda nebo kamarádku, obdržíte oba slevu 1 000,- Kč.

Neváhejte se urychleně zapsat, máte samozřejmě možnost vrácení školného dle smlouvy v případě dodatečného přijetí na státní VŠ.

  • Možnost uhradit školné ve splátkách.
  • Možnost získání studentského ubytování od 3 800,- Kč.

V případě získání statutu studenta budete mít tyto výhody:

  • Zdravotní pojištění hrazené státem - v hodnotě cca 13 tis. Kč
  • Sleva na dani z příjmu fyzických osob - v hodnotě cca 4 tis. Kč
  • Zajištění ISIC karty - sleva na dopravu, při nákupu odborné literatury, při různých vstupech.
  • V případě, že si máte zájem u nás rezervovat místo v pomaturitním jazykovém kurzu němčiny /hlásíte se na VŠ/, můžete si jej rezervovat prostřednictvím složení zálohy ve výši Kč 7 000,-, tato záloha Vám bude odečtena od školného. Pokud budete přijati na VŠ, vrátíme Vám zaplacenou zálohu dle smlouvy.
  • Studenti, kteří budou pokračovat v pomaturitním studiu jazyků i v následujícím roce, obdrží učebnice na celý školní rok v pokračujícím kurzu zdarma. 

Další informace k pomaturitnímu studiu němčiny

Rezervujte si své místo v pomaturitních jazykových kurzech

Veškeré zápisy a testy probíhají v JŠ LINGUA SANDY, Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha l, 6. patro, č. dveří 607, vstupní kod 01 v 6.patře, po až čt 13.00 – 18.30 hodin.

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

224 816 269 | 777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář