NĚMČINA - HISTORIE A SOUČASNOST Němčina Praha, výuka němčiny, kurzy němčiny Praha, firemní jazykové kurzy němčiny

LINGUA SANDY, jazyková škola s 23 letou tradicí

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

Jazyková škola LINGUA SANDY je členem Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠ, dodržuje kodex kvality a dbá na efektivní způsob vzdělávání. Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a jejich vzdělání musí odpovídat kvalifikačním požadavkům této asociace. Jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. Využíváme propracovanou metodiku výuky, která je kombinací několika nejpoužívanějších metod. Přizpůsobuje se tak co nejširší skupině studentů.

NĚMČINA - ZÁKLADNÍ FAKTA

Němčina je západogermánský jazyk a ve světě německy hovoří skoro 120 mil. lidí. V Evropě je němčina druhým nejrozšířenějším jazykem hned po ruštině. Pro 110 mil. lidí je němčina rodným jazykem a v rámci Evropské unie je tak němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Němčina se píše latinkou pomocí spřežkového pravopisu. V němčině se píší podstatná jména velkými počátečními písmeny, což je velkou zvláštností německého jazyka.
Němčina je úředním jazykem v těchto zemích: Německu (80 mil.), Rakousku (7,9 mil.), Lichtenštejnsku (31 tis.), Švýcarsku (cca 4,3 mil.), Lucembursku (270 tis.), Belgii v regionu Eupen-St. Vith (110 tis.) a v Itálii v Jižním Tyrolsku (260 tis.) Němčina byla až do roku 1918 úředním jazykem také na území dnešní ČR.


NĚMČINA, Z HISTORIE JAZYKA

Němčina prošla vývojem od prehistorického stadia až po dnešní novou horní němčinu. Spisovná němčina se od ostatních germánských jazyků liší změnami v důsledku druhého posouvání hlásek. Období prehistorické (germánské) němčiny trvalo od 5. - 8. století. Dále následovaly linie: stará horní němčina (8. století - rok 1050), střední horní němčina (v letech 1050 - 1350), raná nová horní němčina (v letech 1350 - 1650) a nová horní němčina (rok 1650 - současnost).


NĚMČINA A JEJÍ NÁŘEČÍ

Němčina má velmi mnoho nářečí a místních dialektů, mezi kterými existují značné rozdíly. Základní členění nářečí v němčině je podle stupně druhého posouvání hlásek v jihoseverním směru: horní němčina (včetně rakouské a švýcarské němčiny) - úplné posouvání hlásek, střední němčina - částečné posouvání hlásek, dolní němčina - žádné posouvání hlásek. Některé dialekty němčiny jsou jen těžko srozumitelné.
Především jde o dialekty z Fríska, Bavorska, Bádenska či Rakouska. Zcela nesrozumitelný je pak dialekt němčiny používaný ve Švýcarsku. Proto jsou švýcarské filmy a televizní rozhovory vysílané v německé televizi často doplněny podtitulky. Poslední reforma němčiny proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.


8 DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ STUDOVAT NĚMČINU

1. Němčina - otevře Vám nové obchodní příležitosti. Německy mluvící země jsou největším obchodním partnerem ČR.

2. Němčina - Váš lepší postup v zaměstnání. Mnoho českých firem vlastní německé společnosti, znalostí němčiny tak zvýšíte Vaší naději na úspěch v zaměstnání.

3. Němčina - nastartujte Vaší evropskou kariéru! Němčina může být také dobrým základem pro začátek Vaší globální kariéry v rámci EU.

4. Němčina - umožňuje uplatnění v cestovním ruchu. Turisté z německy mluvících zemí patří mezi nejpočetnější skupinu cestovatelů, znalostí němčiny se uplatníte i v cestovním ruchu.

Investujte do Vaší budoucnosti, studujte němčinu!

5. Němčina - jazyk vědy a výzkumu. Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem, který je používán v oblasti vědy a výzkumu.

6. Němčina - získejte zahraniční zkušenosti ve zdravotnictví a medicíně! Mladí lékaři a zdravotní sestry získávají první pracovní zahraniční zkušenosti zejména v německy mluvících zemích.

7. Němčina - literatura a kultura. V němčině vychází každá desátá kniha. Německá literatura je důležitou součástí evropského kulturního dědictví.

8. Němčina - historie a vzdělanost. Česká a německá historie jsou úzce propojené v mnoha směrech. Porozumět němčině znamená také porozumět některým souvislostem z historie naší země.

aktuálně vypsané jazykové kurzy němčiny

Nevíte si rady s výběrem správného kurzu?

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

777 079 152 info@lingua-sandy.cz kontaktní formulář